WELCOME TO MY WEBSITE

I invite you to view the content of this page dedicated to the presentation of my photography, which I have placed in the GALLERY tab.
A record of all other professional activities can be found at the following address:
http://academy.tomasztomaszewski.com

                                                              ***

Zapraszam do obejrzenia zawartości tej strony poświęconej prezentacji mojej fotografii, którą umieściłem w zakładce GALERIA.

Zapis wszelkich innych zawodowych aktywności znaleźć można pod następującym adresem: http://academy.tomasztomaszewski.com