A STONE'S THROW

The book A STONE'S THROW occurs in two separate language versions; in Polish and in English. 

Printed digitally at a very high level by Najlepsze Foto.pl., in 30x30cm format The current version has 55 spreads and contains more than 70 black and white photos.

The book is available on request, has a signature, on request individual dedication. Waiting time is two weeks.

***

Książka RZUT BERETEM występuję w dwóch oddzielnych wersjach językowych; po polsku i po angielsku. 

Wydrukowana jest cyfrowo na bardzo wysokim poziomie przez firmę Najlepsze Foto.pl., w formacie 30x30cm, ma 55 rozkładówek i zawiera ponad 70 czarno-białych fotografii.

Książka jest dostępna na zamówienie, posiada sygnaturę, na życzenie indywidualną dedykację. Czas oczekiwania wynosi dwa tygodnie.

Price 150.00 EURO
Buy

SUGAR TOWN

The book SUGAR TOWN occurs in two separate language versions; in Polish and in English. 

Printed digitally at a very high level by Najlepsze Foto.pl., in 30x30cm format, has 55 spreads and contains more than 70 black and white photos.

The book is available on request, has a signature, on request individual dedication. Waiting time is two weeks.

***

Książka SUGAR TOWN występuję w dwóch oddzielnych wersjach językowych; po polsku i po angielsku. 

Wydrukowana jest cyfrowo na bardzo wysokim poziomie przez firmę Najlepsze Foto.pl., w formacie 30x30cm. Zawiera 55 rozkładówek i przedstawia ponad 70 czarno-białych fotografii.

Książka jest dostępna na zamówienie, posiada sygnaturę, na życzenie indywidualną dedykację. Czas oczekiwania wynosi dwa tygodnie.

Price 150.00 EURO
Buy

REMNANTS. THE LAST JEWS OF POLAND

My first book: Remnants. The Last Jews of Poland, text by Małgorzata Niezabitowska, published in 1986 by American publisher Friendly Press, NY. Then in German by the Swiss publisher Stemle Ferlag, and in Polish by the Artistic and Film Publishers.

All versions of this book are sold out. The electronic version is available at the following address:

https://itunes.apple.com/pl/book/remnants-the-last-jews-of-poland/id784476248?mt=11

***

Moja Pierwsza książka: Remnants. The Last Jews of Poland z tekstem Małgorzaty Niezabitowskiej, opublikowana w 1986 roku przez amerykańskie wydawnictwo Friendly Press, NY. Następnie po niemiecku przez  szwajcarskie wydawnictwo Stemle Ferlag i po polsku przez Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Wszystkie wersie tej książki są wysprzedane. Dostępna jest natomiast wersja  elektroniczna pod poniżej podanym adresem:

https://itunes.apple.com/pl/book/remnants-the-last-jews-of-poland/id784476248?mt=11