EVERYTHING CAN BE ANYTHING

If you want to buy this product, email me please. You can use the contact form.

The book Everything Can Be Anything occurs in two separate language versions; in Polish and in English. Its graphic layout changes every few months, as it is a project that continues to develop and consequently brings new photographs.

Printed digitally at a very high level by Najlepsze Foto.pl., in 30x30cm format The current version has 55 spreads and contains more than 70 black and white photos.

The book is available on request, has a signature, on request individual dedication. Waiting time is two weeks.

***

Książka Wszystko może być wszystkim występuję w dwóch oddzielnych wersjach językowych; po polsku i po angielsku. Jej układ graficzny zmienia się co kilka miesięcy, gdyż jest to projekt, który ciągle trwa i powstają w związku z tym nowe fotografie.

Wydrukowana jest cyfrowo na bardzo wysokim poziomie przez firmę Najlepsze Foto.pl., w formacie 30x30cm. Aktualna wersja ma 55 rozkładówek i zawiera ponad 70 czarno-białych fotografii.

Książka jest dostępna na zamówienie, posiada sygnaturę, na życzenie indywidualną dedykację. Czas oczekiwania wynosi dwa tygodnie.

Price 150.00
back