A STONE'S THROW

If you want to buy this product, email me please. You can use the contact form.

The book A STONE'S THROW occurs in two separate language versions; in Polish and in English. 

Printed digitally at a very high level by Najlepsze Foto.pl., in 30x30cm format The current version has 55 spreads and contains more than 70 black and white photos.

The book is available on request, has a signature, on request individual dedication. Waiting time is two weeks.

***

Książka RZUT BERETEM występuję w dwóch oddzielnych wersjach językowych; po polsku i po angielsku. 

Wydrukowana jest cyfrowo na bardzo wysokim poziomie przez firmę Najlepsze Foto.pl., w formacie 30x30cm, ma 55 rozkładówek i zawiera ponad 70 czarno-białych fotografii.

Książka jest dostępna na zamówienie, posiada sygnaturę, na życzenie indywidualną dedykację. Czas oczekiwania wynosi dwa tygodnie.

Price 150.00
back