Contact

For all and any questions related to issues tackled on this website sent me an email, please *** W sprawie pytań dotyczących zagadnień poruszanych na tej stronie proszę o email

Tomasz Tomaszewski PHOTOGRAPHY- 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Batorego 19, POLAND, mobile phone: +48 510 235 305, NIP 123-025-56-84, Bank PeKAO S.A. VII O/Warszawa, Account number: 61 1240 1109 1111 0010 0036 8246

Title*