HEROLD #04

23 August 2017

Gościmy w warszawskim Muzeum Narodowym wyjątkową wystawę fotograficzną: Panoramę fotografii węgierskiej.

Przygotowana została z niezwykłą starannością, dając nam tym samym możliwość obejrzenia bardzo cennych fotografii w oryginale, obrazów reprezentujących talent najlepszych fotografów węgierskich. Bardzo polecam wizytę w Muzeum, a przy okazji zakup dobrze wydrukowanego katalogu. Wystawa czynna jest do 10. września.

***

We host a unique photographic exhibition at the National Museum in Warsaw: An Overview of Hungarian photography.

It was prepared with great care, giving us the opportunity to see very precious photographs in the original, images representing the talent of the best Hungarian photographers. I highly recommend visiting the Museum, and buying a well-printed catalog. The exhibition is open until September 10th.

back